คุณสามารถสั่งซื้อ ได้โดยหลายวิธีค่ะ เช่น
ทางเว็บไซต์ (Online Registration)
โดยการลงทะเบียนผ่านหน้าเว็บไซต์ โดยกรอกข้อมูลที่จำเป็น เมื่อคุณลงทะเบียน และชำระค่าบริการแล้ว ภายในเวลาไม่เกิน 24 ชั่วโมง เราจะแจ้ง Email ยืนยัน การเข้าใช้งาน และคุณสามารถเข้าใช้งาน Web Site Thailand ได้ค่ะ

ทางโทรศัพท์ (Phone) หรือ แฟกซ์ (Fax)
หากคุณไม่สะดวกในการสั่งซื้อผ่านทางหน้าเว็บไซต์ โปรดโทรถึง ฝ่ายขาย 662-968-2665 ได้ตั้งแต่วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 น. – 17.30 น.

ทางอีเมล์ หรือฟอร์มติดต่อกลับ โดยส่งอีเมล์มาที่ info@websitethailand.com หรือ [คลิ๊กที่นี่เพื่อติดต่อเรา]
 
 

ลงทะเบียนใช้งาน Websitethailand.com
 
โปรดกรอกชื่อ Domain name ที่ท่านต้องการ
 
  www.
สำหรับท่านที่ยังไม่มี Domain Name
โปรดเลือกชื่อ Domain Name ที่ต้องการ ควรเป็นชื่อที่มีความหมาย จดจำได้ง่าย และไม่มีช่องว่างระหว่างชื่อ หรือเครื่องหมายใด ๆ เว้นแต่ "-"
สำหรับท่านที่ต้องการจดทะเบียน Domain Name ที่ลงท้ายด้วย .co.th, .or.th, .ac.th ชื่อที่ท่านใช้จะต้องเป็น ส่วนหนึ่งส่วนใดของชื่อ บริษัท/ห้างหุ้นส่วน/สมาคม/สถาบัน ที่จดทะเบียนในประเทศไทยและมีเอกสารจดทะเบียนกับทางราชการ

สำหรับท่านที่มี Domain Name อยู่แล้ว
ให้ท่านกรอกชื่อ Domain Name ของท่าน เพื่อตรวจสอบการจดทะเบียนชื่อ Domain Name และเมื่อท่านลงทะเบียนใช้งาน Web Site Thailand แล้วท่านจะได้รับรายละเอียดในการแก้ไข DNS ของ Domain ที่ท่านเลือกเพื่อมาใช้งาน Web Site Thailand©Copyright 2002-2007 All rights reserved. Ecomsiam dot com Co., Ltd. Head Office
470 T.taradkwan A.Muang Nonthaburi Thailand 11000
Tel : 02-9682665 Fax: 02-9683400 Email : info@websitethailand.com