เว็บสำเร็จรูป ที่ใช้งานง่ายที่สุด ด้วยเครื่องมือสร้างเว็บไซต์ สร้างและจัดการเว็บไซต์แบบมืออาชีพด้วยตัวคุณเอง ด้วย websitethailand.com-เว็บสำเร็จรูป

เว็บไซต์สำเร็จรูปที่ใช้งานง่าย ถูกใจ พร้อม เว็บไซต์Template และ Layout สำเร็จรูป รองรับทั้งเว็บไซต์ธุรกิจ และบริการเว็บไซต์สำเร็จรูป ecommerce
หน้าแรก เว็บสำเร็จรูป - เว็บธุรกิจ เว็บสำเร็จรูป - Ecommerce Template เว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์
 
Home FAQ Contact us
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เงื่อนไขและข้อตกลงในการให้บริการ ของบริษัท อีคอมสยาม ดอทคอม จำกัด

ข้อตกลงฉบับนี้ เป็นข้อตกลง ระหว่าง websitethailand.com ในนามบริษัท อีคอมสยาม ดอทคอม จำกัด กับคุณ และเป็นข้อตกลงที่คุณมีต่อ websitethailand.com ในการใช้บริการ โดยคุณได้รับรู้ ได้อ่านข้อตกลงทั้งหมด และยอมรับเงื่อนไขตามข้อตกลงฉบับนี้แล้ว

โดยข้อตกลงนี้ใช้บังคับตามกฎหมายประเทศไทย และคุณรับทราบและตกลงว่า websitethailand.com สามารถยกเลิก หรือปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆ ของข้อตกลงนี้ได้ทุกขณะตามเห็นสมควร


ข้อตกลงเกี่ยวกับเว็บโฮสต์ติ้ง (Web hosting)

 1. การใช้บริการจดทะเบียนโดเมนเนม (Domain name registration) หรือเว็บโฮสต์ติ้ง (Web hosting) หรือเว็บไซต์สำเร็จรูป websitethailand.com web site builder เป็นลักษณะ "จ่ายก่อนใช้" คือท่านต้องชำระค่าบริการก่อนการใช้งาน ตามระยะเวลาที่เลือกบริการไว้
 2. โดเมนเนม หรือ เว็บโฮสต์ติ้ง หรือเว็บไซต์สำเร็จรูป -เว็บไซต์ไทยแลนด์  ที่ท่านได้ชำระเงิน และทาง websitethailand.com ได้ดำเนินการ Set up ระบบให้แล้ว (Registration completed) จะไม่สามารถยกเลิกหรือคืนเงินให้กับท่านได้ (No refundable) 
 3. ลูกค้าทุกท่านมีระยะเวลาในการ "ชำระเงินล่าช้า นับตั้งแต่วันที่ครบกำหนดชำระได้ไม่เกิน 7 วัน " หากเกินจากนั้นเราจำเป็นต้องหยุดการให้บริการ (Suspend host) ซึ่งจะมีค่าปรับในการเริ่ม activate host หรือระบบเว็บไซต์สำเร็จรูป เป็นจำนวนเงิน 200 บาท "หากเกินจาก 15 วัน เราจำเป็นต้องหยุดการให้บริการ host และปลดออกจาก server" ซึ่งมีค่าธรรมเนียม ในการนำเว็บไซต์และอีเมล์เข้าใช้งานต่อ เป็นจำนวนเงิน 500 บาท
 4. ผู้ใช้บริการจะไม่นำเว็บไซต์หรือจัดทำข้อมูล ไปใช้เป็นสื่อในสิ่งที่ผิดกฎหมาย สื่อที่เกี่ยวกับเรื่องลามก อนาจาร ผิดศีลธรรม ข้อมูลหรือโปรแกรมที่ละเมิดสิทธิ์ต่อผู้อื่น หรือการค้าเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ของผู้อื่น หรือในทางที่เสื่อมเสียแก่ผู้อื่น หรือประเทศชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ หรือกระทำการที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อเครื่องเซิร์ฟเวอร์หรือผู้ใช้ บริการรายอื่น
 5. ผู้ขอใช้บริการจะไม่ใช้เซิฟท์เวอร์ (Server) ไปในการส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ไร้สาระ (Spam mail) หรือ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่มีผู้ร้องขอจากเซิร์ฟเวอร์
 6. การแก้ไขข้อมูลของเว็บไซต์ โดยผ่านระบบล๊อกอิน ชื่อโดเมน และพาสเวิร์ด คุณต้องรักษาพาสเวิร์ดให้ดี หากมีความเสียหายจากการแก้ไขดังกล่าว Ecomsiam.com จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

ผู้ให้บริการจะไม่ขอรับผิดชอบทางกฎหมายแต่อย่างใด ถ้าผู้ใช้บริการกระทำการใดๆ ที่ได้แจ้งในรายละเอียดข้างต้น


ข้อตกลงเกี่ยวกับโดเมนเนม

 1. ความเป็นเจ้าของโดเมน จะถือตามชื่อที่ระบุใน ชื่อเจ้าของโดเมน (Registrant) ผู้ดูแลชื่อโดเมน (Admin Contact) ถือเป็นตัวแทนเจ้าของในการดูแลแก้ไขข้อมูลของโดเมน * ซึ่งคุณต้องแก้ไขข้อมูล อีเมล์ของ Admin Contact เสมอเมื่อคุณเปลี่ยนอีเมล์ * เพราะการติดต่อ ยืนยันความถูกต้องต่างๆ จะใช้ที่อีเมล์นี้
 2. เมื่อมีการจดทะเบียนโดเมนไปแล้ว ไม่อาจเปลี่ยนเป็นชื่อโดเมนชื่ออื่นได้ เว้นแต่จะขอจดทะเบียนเป็นชื่อโดเมนใหม่ ซึ่งต้องเสียค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนตามปกติ
 3. โดเมนจะถูกจดทะเบียน หลังจากคุณชำระเงินค่าจดทะเบียนมายังเราเรียบร้อยแล้ว
 4. โดเมนเนม ที่ท่านได้ชำระเงิน และทาง websitethailand.com ได้ดำเนินการจดทะเบียนไปแล้ว (Registration completed) จะไม่สามารถยกเลิกหรือคืนเงินให้กับท่านได้ (No refundable)
 5. การแก้ไขข้อมูลโดเมน โดยผ่านระบบล๊อกอิน ชื่อโดเมน และพาสเวิร์ด คุณต้องรักษาพาสเวิร์ดให้ดี หากมีความเสียหายจากการแก้ไขดังกล่าว เว็บไซต์สำเร็จรูป-websitethailand.com จะไม่รับผิดชอหากเกิดความเสียหายดังกล่าว
 6. โดเมนที่จะหมดอายุ คุณต้องรีบดำเนินการต่ออายุโดเมน(Renewal Domain) ก่อนวันหมดอายุ หากโดเมนถูกจดทะเบียนไปจากศูนย์จดทะเบียนอื่น หรือมีผู้อื่นขอจดทะเบียนเข้ามา websitethailand.com ไม่อาจรับผิดชอบในการตามโดเมนกลับคืนมาให้ได้
 7. เว็บไซต์สำเร็จรูป-websitethailand.com ในนามบริษัทอีคอมสยาม ดอทคอม จำกัด เป็นตัวแทนจดทะเบียนโดเมนของ TUCOW Inc. (OpenSRS) ข้อตกลงในการจดโดเมนให้ถือ ข้อตกลงของ TUCOW Inc (ICANN Accredit registrar) และ ICANN ประกอบด้วย
 8. กรุณาอ่านข้อตกลงในการใช้บริการของ เว็บไซต์สำเร็จรูป-เว็บไซต์ไทยแลนด์ (ในนาม บจก. อีคอมสยาม ดอทคอม) ที่แสดงข้างต้น & OpenSRS Agreement & The ICANN Dispute Policy
 9. สำหรับผู้จดทะเบียน Domain Name .BIZ โปรดอ่านข้อตกลงการใช้บริการที่ & .BIZ Agreement
 10. สำหรับผู้จดทะเบียน Domain Name .INFO โปรดอ่านข้อตกลงการใช้บริการที่ & .INFO Agreement


 
  [  หน้าแรก  |  เว็บสำเร็จรูป - เว็บธุรกิจ  |  เว็บสำเร็จรูป - Ecommerce  |  Template เว็บไซต์  |  ออกแบบเว็บไซต์  ]
  Website builder by NineNic.com ©Copyright 2002-2018 All rights reserved.
Ecomsiam dot com Co., Ltd.
82/8 M.6 T.taradkwan A.Muang Nonthaburi Thailand 11000
Tel : 02-9682665, 02-968-3399 Fax: 02-9683400
Email : info@websitethailand.com
 

     

 เว็บไซต์สำเร็จรูปสำหรับธุรกิจ(Business)

 เว็บไซต์สำเร็จรูป สำหรับอีคอมเมอร์ส(Ecommerce)

 เว็บไซต์สำเร็จรูป สำหรับตัวแทนจำหน่าย(Reseller)

ผลงานออกแบบเว็บไซต์

งานออกแบบเว็บไซต์/ทำเว็บไซต์/เว็บไซต์เทมเพลต/เว็บเพจ Layout

ฟีเจอร์การใช้งานเว็บไซต์สำเร็จรูป/Take a tour

Web hosting /Data center

 การสั่งซื้อและชำระเงิน

 ติดต่อกับเว็บไซต์สำเร็จรูป-เว็บไซต์ไทยแลนด์

     

คำถามที่ถามบ่อบ/FAQ

 การใช้งาน Email

 กระดานข่าวสารประชาสัมพันธ์

Web Hosting supported by Ecomsiam Dot com
Live chat