เว็บสำเร็จรูป ที่ใช้งานง่ายที่สุด ด้วยเครื่องมือสร้างเว็บไซต์ สร้างและจัดการเว็บไซต์แบบมืออาชีพด้วยตัวคุณเอง ด้วย websitethailand.com-เว็บสำเร็จรูป

เว็บไซต์สำเร็จรูปที่ใช้งานง่าย ถูกใจ พร้อม เว็บไซต์Template และ Layout สำเร็จรูป รองรับทั้งเว็บไซต์ธุรกิจ และบริการเว็บไซต์สำเร็จรูป ecommerce
หน้าแรก เว็บสำเร็จรูป - เว็บธุรกิจ เว็บสำเร็จรูป - Ecommerce Template เว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์
 
Home FAQ Contact us
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

ecomsiam web hsoting   Why website thailand - เว็บสำเร็จรูป

เงื่อนไขและข้อตกลงในการให้บริการ ของบริษัท อีคอมสยาม ดอทคอม จำกัด 

ข้อตกลงฉบับนี้ เป็นข้อตกลงระหว่าง เว็บสำเร็จรูป websitethailand.com ในนามบริษัท อีคอมสยาม ดอทคอม จำกัด กับคุณ และเป็นข้อตกลงที่คุณมีต่อ เว็บสำเร็จรูป websitethailand.com  ในการใช้บริการ โดยคุณได้รับรู้ ได้อ่านข้อตกลงทั้งหมด และยอมรับเงื่อนไขตามข้อตกลงฉบับนี้แล้ว
โดยข้อตกลงนี้ใช้บังคับตามกฎหมายประเทศไทย และคุณรับทราบและตกลงว่า เว็บสำเร็จรูป websitethailand.com  สามารถยกเลิก หรือปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆ ของข้อตกลงนี้ได้ทุกขณะตามเห็นสมควร
 
ข้อตกลงเกี่ยวกับพื้นที่เว็บไซต์ (Web hosting) บริการจดโดเเมนเนม และเว็บสำเร็จรูป
การใช้บริการจดโดเมนเนม Domain name registration หรือ พื้นที่เว็บไซต์ พร้อมระบบจัดการเว็บไซต์ ภายใต้เว็บไซต์สำเร็จรูป websitethailand.com เป็นลักษณะ "จ่ายก่อนใช้" คือท่านต้องชำระค่าบริการก่อนการใช้งาน ตามระยะเวลาที่เลือกบริการไว้
โดเมนเนม หรือ เว็บโฮสต์ติ้ง พร้อมเว็บสำเร็จรูป websitethailand.com  ที่ท่านได้ชำระเงิน และทาง websitethailand.com ได้ดำเนินการ Set up ระบบให้แล้ว (Registration completed) จะไม่สามารถยกเลิกหรือคืนเงินให้กับท่านได้ (No refundable)
ลูกค้าทุกท่านมีระยะเวลาในการ "ชำระเงินล่าช้า นับตั้งแต่วันที่ครบกำหนดชำระได้ไม่เกิน 7 วัน " หากเกินจากนั้นเราจำเป็นต้องหยุดการให้บริการ (Suspend website) และจะมีค่าปรับในการเริ่ม activate host เป็นจำนวนเงิน 200 บาท "หากเกินจาก 15 วัน เราจำเป็นต้องหยุดการให้บริการเว็บสำเร็จรูป และปลดออกจาก server" ซึ่งมีค่าธรรมเนียม ในการนำเว็บไซต์และอีเมล์เข้าใช้งานต่อ เป็นจำนวนเงิน 500 บาท

ผู้ใช้บริการจะไม่นำ SERVER ไปใช้เป็นสื่อในสิ่งที่ผิดกฎหมาย
ผู้ใช้บริการ จะใช้บริการ ในทางที่ถูกต้องตามกฎหมาย แห่งราชอาณาจักรไทย ห้ามมิให้ทำการส่ง เก็บ หรือนำเสนอข้อมูล รวมทั้งสื่ออื่นใดที่ผิดกฎหมาย รวมถึงข้อมูลอันมีลิขสิทธิ์ และข้อมูลที่ทาง บริษัท อีคอมสยาม ดอทคอม จำกัด พิจารณาแล้วว่าไม่เหมาะสม เป็นข้อมูลลับทางการค้า หรือเป็นข้อมูลที่ได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติ

ห้ามมิให้ใช้เครื่องเซิร์ฟเวอร์ ที่อยู่ในความดูแลของ บริษัท อีคอมสยาม ดอทคอม จำกัด  ในทางที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง หรือกิจกรรมลามกอนาจาร หรือใช้ในการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องทางเพศ รวมทั้งเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับเรื่องเพศ หรือ มีการเชื่อมโยงข้อมูลไปยังเว็บไซต์ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับเรื่องเพศ ข้อห้ามนี้รวมไปถึงเว็บไซต์ที่สนับสนุนการกระทำที่ผิดกฎหมาย, การส่งอีเมล์ขยะหรือสแปมเมล์ หรือ นำเสนอเนื้อหาที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่เซิร์ฟเวอร์ ที่อยู่ในความดูแลของ บริษัท อีคอมสยาม ดอทคอม จำกัด  และเซิร์ฟเวอร์อื่นบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
ทั้งนี้

บริษัท อีคอมสยาม ดอทคอม จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ ในการเป็นผู้พิจารณาตัดสินแต่เพียงผู้เดียว ถึงการกระทำอันเป็นการล่วงละเมิดข้อตกลงในการให้บริการ

บริษัท อีคอมสยาม ดอทคอม จำกัด และผู้ให้บริการด้านระบบเครือข่ายของบริษัทอีคอมสยาม ดอทคอม จะไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อกรณีความเสียหายอันมีสาเหตุมาจากการใช้บริการ ที่ทาง บริษัท อีคอมสยาม ดอทคอม จำกัด ให้บริการ และไม่รับประกัน ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ต่อบริการที่ทาง บริษัท อีคอมสยาม ดอทคอม จำกัด และผู้ให้บริการด้านระบบเครือข่ายของ บริษัท อีคอมสยาม ดอทคอม จำกัดเปิดให้บริการ
Server (เซิร์ฟเวอร์)
ห้ามมิให้กระทำการใดๆ อันเป็นการทำลายหรือเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อเครื่องเซิร์ฟเวอร์ของ บริษัท อีคอมสยาม ดอทคอม จำกัด หรือผู้ใช้บริการรายอื่น

การแก้ไขข้อมูลของเว็บไซต์ โดยผ่านระบบล๊อกอิน ชื่อโดเมน และพาสเวิร์ด คุณต้องรักษาพาสเวิร์ดให้ดี หากมีความเสียหายจากการแก้ไขดังกล่าว บริษัท อีคอมสยาม ดอทคอม จำกัด จะไม่รับผิดชอบ ผู้ให้บริการจะไม่ขอรับผิดชอบทางกฎหมายแต่อย่างใด ถ้าผู้ใช้บริการกระทำการใดๆ ที่ได้แจ้งในรายละเอียดข้างต้น
 


การให้บริการ
บริษัทอีคอมสยาม ดอทคอม จำกัด  ขอสงวนสิทธิ์ในการเป็นผู้พิจารณาตัดสินแต่เพียงผู้เดียวในการปฎิเสธ ยกเลิก หรือระงับการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ โดยผู้ใช้บริการ  ต้องปฏิบัติตามข้อตกลงดังกล่าวอย่างเคร่งครัด บริษัทอีคอมสยาม ดอทคอม จำกัด   จะระงับการให้บริการทันที โดยมิแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือคืนเงินค่าธรรมเนียมแก่ผู้ใช้บริการ ในกรณีที่ผู้ใช้บริการ ละเมิดข้อตกลงดังกล่าวข้างต้น
 
ข้อตกลงในการเข้าใช้ระบบเว็บสำเร็จรูป - websitethailand site builder และลิขสิทธิ์ของซอฟท์แวร์
สมาชิกผู้ใช้งานระบบเว็บสำเร็จรูป-websitethailand.com จะต้องรักษารหัสผ่าน หรือ user/password ทั้งของโดเมนเนม การเข้าใช้ระบบเว็บสำเร็จรูป  บัญชีรายชื่อผู้ใช้งานอีเมล์/รวมถึงรหัสผ่าน เข้าใช้อีเมล์ (รวมถึงกรณีใช้อีเมล์ของ Google apps) และระบบจัดการเว็บไซต์ websitethailand site builder ไว้เป็นอย่างดี โดยไม่เปิดเผยหรือแจ้งต่อบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง  ซึ่งทางบริษัทอีคอมสยาม ดอทคอม จำกัด ไม่รับผิดชอบหากเกิดความความเสียหายขึ้น
การส่งข่าวสารหรือใบแจ้งค่าใช้จ่าย  เช่น วันที่หมดอายุโดเมน, เว็บสำเร็จรูป หรือ feature ใหม่ถึงสมาชิก ทางบริษัทอีคอมสยาม ดอทคอม จำกัด จะส่งถึงผู้ใช้บริการ โดยตรง ผ่านทางอีเมล์หรือทางไปรษณีย์
 
ลิขสิทธิ์ของซอฟท์แวร์เว็บสำเร็จรูป/ website thailand software licenses
สมาชิกผู้ใช้บริการของ website thailand รับทราบถึงรูปแบบการให้บริการของ websitethailand ในรูปแบบชำระค่าใช้บริการ โดยอนุญาติให้สมาชิกผู้ใช้งาน websitethailand นำระบบจัดการเว็บไซต์เข้าใช้งาน ลิขสิทธิ์ของซอฟท์แวร์เป็นของ บริษัทอีคอมสยาม ดอทคอม จำกัด ซึ่งสมาชิกผู้ใช้บริการ ไม่สามารถ transfer Licenses ของซอฟท์แวร์ รวมถึงรูปแบบ user interface, โครงสร้างฐานข้อมูล, คู่มือการใช้งาน และเทมเพลตของเว็บไซต์ (Web site template) หรือ ทำซ้ำ ลอกเลียนโดยทำขึ้นใหม่ (copy or reproduction) หรือแก้ไขปรับเปลี่ยนซอฟท์แวร์ ระบบนี้ไปยัง server อื่นหรือสื่อใดๆ เช่น hard disk, cd, Thumb drive, กระดาษ ตลอดจนสื่อใดๆ ที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูล ให้กับผู้อื่น หรือให้กับผู้ใช้บริการเอง โดยไม่ได้รับอนุญาติเป็นลายลักษณ์อักษรจาก บริษัทอีคอมสยาม ดอทคอม จำกัด 


ลิขสิทธิ์ของเนื้อหาในเว็บไซต์ websitethailand.com   ecomsiam.com, ninenic.com, resellerwebsite.net ตลอดจนเครื่องหมายทางการค้าและ logo ของเว็บไซต์ (Copyright and Trademark Notices)
ข้อมูลและรูปภาพตลอดจนทุกส่วนของเว็บไซต์ของบริษัท อีคอมสยาม ดอทคอมจำกัดเป็นลิขสิทธิ์ของ บริษัท อีคอมสยาม ดอทคอมจำกัด ไม่สามารถทำซ้ำ ลอกเลียนโดยทำขึ้นใหม่ (copy or reproduction) หรือ transfer ไปยังผู้อื่น หรือให้กับผู้ใช้บริการ เอง โดยไม่ได้รับอนุญาติเป็นลายลักษณ์อักษรจาก บริษัท อีคอมสยาม ดอทคอมจำกัด
การเลิกใช้บริการเว็บสำเร็จรูป-website thailand site builder (Termination/Cancellation of Member Account)
สมาชิกผู้ใช้บริการของ websitethailand.com อาจยกเลิกการใช้บริการเว็บสำเร็จรูป-websitethailandn site builder ได้ในวัน เวลาใดก็ตาม แต่จะไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายในส่วนที่ชำระมาแล้ว (no refund any pre-paid fees upon such termination or cancellation) 
 
การยกเลิกการใช้บริการโดยสมาชิก
สมาชิกผู้ใช้บริการของ websitethailand.com อาจยกเลิกการใช้บริการโดยโทรศัพท์แจ้งถึง บจก. อีคอมสยาม ดอทคอม โทร.02-968-2665, 01-831-1518 หรือโดยทางอีเมล์ถึง info@websitethailand.com
การยกเลิกการใช้บริการโดย  บจก. อีคอมสยาม ดอทคอม 
บจก. อีคอมสยาม ดอทคอม อาจยกเลิกการใช้บริการของสมาชิกในกรณีดังต่อไปนี้
 • โดเมนเนม หรือ เว็บสำเร็จรูป-website thailand หมดอายุ และสมาชิกไม่ได้ทำการต่ออายุการใช้บริการ
 • สมาชิกละเมิดข้อตกลงการใช้บริการ
ผลจากการการยกเลิกการใช้บริการ
การยกเลิกการใช้บริการด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม  บจก. อีคอมสยาม ดอทคอม ขอสงวนสิทธิในการดำเนินการดังนี้
 •  เก็บค่าใช้จ่ายสมาชิกค้างชำระกับทางบริษัท
 •  ลบข้อมูลในเว็บไซต์ของสมาชิก ตลอดจนระบบเข้าจัดการเว็บสำเร็จรูป - websitethailand site builder สำหรับเนื้อหาของเว็บไซต์ของสมาชิกนั้นสมาชิกจะต้องบันทึกลงจากเว็บเพจเอง

ข้อตกลงเกี่ยวกับโดเมนเนม
 • ความเป็นเจ้าของโดเมน จะถือตามชื่อที่ระบุใน ชื่อเจ้าของโดเมน (Registrant) ผู้ดูแลชื่อโดเมน (Admin Contact) ถือเป็นตัวแทนเจ้าของในการดูแลแก้ไขข้อมูลของโดเมน * ซึ่งคุณต้องแก้ไขข้อมูล อีเมล์ของ Admin Contact เสมอเมื่อคุณเปลี่ยนอีเมล์ * เพราะการติดต่อ ยืนยันความถูกต้องต่างๆ จะใช้ที่อีเมล์นี้
 • เมื่อมีการจดทะเบียนโดเมนไปแล้ว ไม่อาจเปลี่ยนเป็นชื่อโดเมนชื่ออื่นได้ เว้นแต่จะขอจดทะเบียนเป็นชื่อโดเมนใหม่ ซึ่งต้องเสียค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนตามปกติ
 • โดเมนจะถูกจดทะเบียน หลังจากคุณชำระเงินค่าจดทะเบียนมายังเราเรียบร้อยแล้ว
  โดเมนเนม ที่ท่านได้ชำระเงิน และทาง websitethailand.com ได้ดำเนินการจดทะเบียนไปแล้ว (Registration completed) จะไม่สามารถยกเลิกหรือคืนเงินให้กับท่านได้ (No refundable)
 • การแก้ไขข้อมูลโดเมน โดยผ่านระบบล๊อกอิน ชื่อโดเมน และพาสเวิร์ด คุณต้องรักษาพาสเวิร์ดให้ดี หากมีความเสียหายจากการแก้ไขดังกล่าว websitethailand.com จะไม่รับผิดชอบ
 • โดเมนเนม ที่จะหมดอายุ คุณต้องรีบดำเนินการต่ออายุ (Renewal Domain) ก่อนวันหมดอายุ หากโดเมนถูกจดทะเบียนไปจากศูนย์จดทะเบียนอื่น หรือมีผู้อื่นขอจดทะเบียนเข้ามา websitethailand.com ไม่อาจรับผิดชอบในการตามโดเมนกลับคืนมาให้
 • เว็บสำเร็จรูป-websitethailand.com ในนามบริษัทอีคอมสยาม ดอทคอม จำกัด เป็นตัวแทนจดทะเบียนโดเมนของ TUCOW Inc. (OpenSRS) ข้อตกลงในการจดโดเมนให้ถือ ข้อตกลงของ TUCOW Inc (ICANN Accredit registrar) และ ICANN ประกอบด้วย
กรุณาอ่านข้อตกลงในการใช้บริการของ websitethailand.com (ในนาม บจก. อีคอมสยาม ดอทคอม) ที่แสดงข้างต้น & OpenSRS Agreement & The ICANN Dispute Policy
สำหรับผู้จดทะเบียน Domain Name .BIZ โปรดอ่านข้อตกลงการใช้บริการที่ & .BIZ Agreement
สำหรับผู้จดทะเบียน Domain Name .INFO โปรดอ่านข้อตกลงการใช้บริการที่ & .INFO Agreement 

ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการร่วมรายการ Promotion ฟรีโดเมน Free Domain (.com, .net, .org, .info, .biz) 1 ปี

 1. เงื่อนไข Promotion ฟรีโดเมนเนม ดังกล่าว ใช้ได้สำหรับผู้สั่งซื้อเว็บสำเร็จรูปแพคเกจรายปี 12 เดือน ขึ้นไป
 2. สามารถใช้ promotion ฟรีโดเมนเนมดังกล่าวนี้กับ การจดโดเมนเนม กับบริษัท อีคอมสยาม ดอทคอม จำกัดเท่านั้น และท่านจะต้องใช้ promotion ฟรีโดเมนเนม ดังกล่าวภายใน 30 วัน หลังจากเปิดใช้บริการ เว็บสำเร็จรูป-websitethailand.com  (กล่าวคือ ท่านต้องจดโดเมนเนม หรือย้ายโดเมนเนมให้เสร็จภายใน 30 วัน)
 3. กรณีโดเมนเนมที่ท่านเคยจดทะเบียนไว้แล้วกับผู้ให้บริการรายอื่น จะต้องโอนย้ายโดเมน (transfer domain) มาจดทะเบียนกับบริษัทเท่านั้น
 4. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเว้น promotion ฟรีโดเมนเนมนี้กรณี โดเมนที่ใช้ promotion free โดเมนเนม ไม่สามารถโอนย้ายโดเมนเนมได้ (transfer domain) หรือกรณี transfer โดเมนเนมไม่สำเร็จ
 5. โปรโมชั่นนี้ฟรีโดเมนเนม ไม่สามารถโอนหรือเปลี่ยนมือให้กับบุคคลอื่น หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

ข้อตกลงเกี่ยวกับการใช้ google apps
Google Apps คือ แอปพลิเคชันสำหรับบริหารจัดการภายในองค์กร รวมถึงแอปพลิเคชัน ได้แก่ Gmail, Google Talk, Google Calendar และ Google Documents เป็นต้น เว็บสำเร็จรูป-websitethailnd เป็นบริการเว็บสำเร็จรูปพร้อม การติดตั้ง Google Apps เพื่อให้ใช้งานเด้อย่างต็มประสิทธิภาพ ซึ่งทำได้โดยการ configure MX Record พร้อมทั้ง CNAME ของ DNS server ซึ่งทำให้เว็บไซต์ของบริษัท หรือองค์กรต่างๆ สามารถใช้ email ของ Google (Gmail) ผ่าน Gmail server ซึ่งมีขนาด 6 GB/1 account
 
พร้อมทั้ง Gadget ต่างๆจาก Google โดยว็บสำเร็จรูป- websitethailand ได้นำเสนอ Solution นี้  ในการใช้งานอีเมล์กับ Google Apps ซึ่งทำให้บริษัท สามารถมีเว็บไซต์ได้อย่างง่ายดาย พร้อมกับระบบอีเมล์ ตลอดจนระบบบริหารจัดการภายในองค์กร ไปพร้อมกัน
 
โปรดอ่านข้อตกลงในการใช้บริการ (Policy) ให้เข้าใจก่อนทำการสั่งซื้อ ซึ่งผู้ให้บริการถือว่าท่านได้อ่านครบถ้วนแล้ว


 
  [  หน้าแรก  |  เว็บสำเร็จรูป - เว็บธุรกิจ  |  เว็บสำเร็จรูป - Ecommerce  |  Template เว็บไซต์  |  ออกแบบเว็บไซต์  ]
  Website builder by NineNic.com ©Copyright 2002-2018 All rights reserved.
Ecomsiam dot com Co., Ltd.
82/8 M.6 T.taradkwan A.Muang Nonthaburi Thailand 11000
Tel : 02-9682665, 02-968-3399 Fax: 02-9683400
Email : info@websitethailand.com
 

     

 เว็บไซต์สำเร็จรูปสำหรับธุรกิจ(Business)

 เว็บไซต์สำเร็จรูป สำหรับอีคอมเมอร์ส(Ecommerce)

 เว็บไซต์สำเร็จรูป สำหรับตัวแทนจำหน่าย(Reseller)

ผลงานออกแบบเว็บไซต์

งานออกแบบเว็บไซต์/ทำเว็บไซต์/เว็บไซต์เทมเพลต/เว็บเพจ Layout

ฟีเจอร์การใช้งานเว็บไซต์สำเร็จรูป/Take a tour

Web hosting /Data center

 การสั่งซื้อและชำระเงิน

 ติดต่อกับเว็บไซต์สำเร็จรูป-เว็บไซต์ไทยแลนด์

     

คำถามที่ถามบ่อบ/FAQ

 การใช้งาน Email

 กระดานข่าวสารประชาสัมพันธ์

Web Hosting supported by Ecomsiam Dot com
Live chat